Divorci de comú acord

El divorci de comú acord permet divorciar-se d’una manera més fàcil i ràpida que si ho féssim de forma contenciosa. Tots dos cònjuges poden presentar la demanda de divorci i el conveni regulador, a través del mateix advocat i procurador. Amb el que els costos...
Quants tipus de divorci hi ha?

Quants tipus de divorci hi ha?

El divorci suposa la ruptura del matrimoni. Els ex cònjuges podran tornar a casar-se per la via civil, quan hagin oficialitzat el seu divorci. La condició principal que exigeix la legislació perquè puguin iniciar els tràmits de separació és que hagin passat un mínim...