En un accident de trànsit necessita la millor defensa

En un accident de trànsit necessita la millor defensa

Segons l’Organització Mundial de la Salut, en aquest 2018, més de 1,2 milions de persones han perdut la vida en les carreteres a tot el món. A Espanya, aquesta xifra ascendeix a unes 1810 víctimes anuals. A més d’aquestes dades, cal destacar que es produeixen entre 20 i 50 milions de ferits a nivell mundial, […]

L’ús de l’habitatge familiar després d’un divorci

L’ús de l’habitatge familiar després d’un divorci

Com a regla general, amb independència de qui correspongui el títol de propietari de l’habitatge on la parella va fixar la seva residència i, per tant, van construir el seu domicili familiar, l’ús de l’habitatge s’atribueix al progenitor custodi dels fills menors que estableix la sentència del divorci, en atenció al principal interès del menor. […]

S’aprova el reial decret que estableix la creació del registre de delincuents sexuals

S’aprova el reial decret que estableix la creació del registre de delincuents sexuals

El Legislador estatal ha impulsat la reforma del sistema de protecció de la infància i l’adolescència amb l’aprovació de la Llei Orgànica 8/2015, de 22 de juliol y la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció de la infància i de l’adolescència. L’objecte d’aquestes reformes es la millor protecció jurídica […]