Cookies

Amb la seva primera visita a la pàgina web, a través del banner publicat a la mateixa, li vam advertir de l’ús de galetes no exceptuades, li identifiquem les principals finalitats d’aquestes cookies i els responsables del seu ús i instal·lació i finalment, li vam indicar que el fet de prosseguir amb la navegació serà considerat com a consentiment a la seva utilització.

De forma complementària, Tria Advocats S.C.P. (en endavant TRIA) ha desenvolupat la present Política de Cookies amb la finalitat d’ampliar i detallar la informació reflectida al banner informatiu inicial. Us informem què és una galeta, de la tipologia de cookies utilitzades en aquesta web i de com pot dur a terme la gestió de les mateixes, d’acord a les característiques del seu navegador i del dispositiu utilitzat per a navegar per la pàgina (PC, Portàtil, Tablet, Smartphone, etc.).

Li recordem que la present Política de Cookies es troba publicada de manera permanent a la part inferior de la pàgina web, per si l’usuari vol consultar futures visites. Finalment, aprofitem per recordar-li que el fet de navegar per la pàgina o registrar-se a la mateixa, en cas que sigui necessari, serà considerat com una prestació del seu consentiment per a la instal·lació de les cookies informades, llevat que hagi modificat la configuració de el seu navegador en sentit contrari. En tot cas, l’usuari podrà modificar en qualsevol moment la configuració del seu navegador d’acord amb les seves preferències.

Condicions d’ús
Polítiques de privacicdad