El divorci de comú acord permet divorciar-se d’una manera més fàcil i ràpida que si ho féssim de forma contenciosa.

Tots dos cònjuges poden presentar la demanda de divorci i el conveni regulador, a través del mateix advocat i procurador. Amb el que els costos del divorci es disminueixen.

Admesa la sol·licitud de divorci a tràmit pel Lletrat de l’Administració, citarà als cònjuges dins dels tres dies següents, perquè es ratifiquin en seu judicial per separat en la seva petició.

Seguidament, el conveni regulador serà aprovat pel jutge a la vista de l’informe favorable del Ministeri Fiscal, excepte quan causi un greu perjudici a un dels dos cònjuges, o quan no vetlli per l’interès dels menors en el cas d’existir fills comuns. En aquest cas, se seguirà el procediment del divorci contenciós.

No obstant això, per a aquest tipus de divorcis de comú acord, és aconsellable que tots dos cònjuges tinguin coneixement dels drets que la llei li atorga perquè en la negociació prèvia a la presentació de la demanda hi hagi bona fe entre les parts que de com resultat la redacció d’un conveni just que prioritzi el benestar dels fills menors.

Quant dura el procediment?

Primer, cal tenir en compte que el mes d’Agost és inhàbil, i per això els mesos de setembre i octubre són els pitjors quant a rapidesa per a realitzar el divorci. No només pel retard dels jutjats, sinó com també per la major demandes presentades en aquests mesos.

En qualsevol cas, des que s’interposa una demanda de divorci de comú acord fins que es ratifica davant els tribunals sol passar una mitjana d’uns dos o tres mesos. En tot cas sempre serà més ràpid que un procediment contenciós. Normalment, en el termini d’una setmana ja tindrem la sentència després de la ratificació del conveni regulador.