Advocats dret matrimonial

TRIA ADVOCATS, especialistes en divorcis, separacions i ruptures de parelles de fet.

Si es troba en una situació de ruptura familiar complicada no dubti en contactar amb TRIA ADVOCATS. El nostre despatx li oferirà assessorament des del moment de la ruptura i l’acompanyarà durant tot el procés, i l’aconsellarà sobre les conseqüències legals, econòmiques i familiars que una dissolució matrimonial o de parella provoca.

TRIA ADVOCATS és un despatx especialitzat en dret matrimonial format per advocats pertanyents a la Societat Catalana d’Advocats de família, el que ens fa ser autèntics especialistes en la matèria.

Una cosa que ens diferencia d’altres bufets és l’especial cura amb què abordem un assumpte tan delicat com és una ruptura familiar, per TRIA ADVOCATS els menors són el primer, per això tractem de donar-los especial protecció a l’hora d’enfocar el procediment, ja sigui de mutu acord o contenciós.

Qualsevol ruptura familiar suposa un canvi afectiu i emocional importantíssim, a TRIA ADVOCATS som conscients d’això i per aquesta raó assessorem als nostres clients amb professionalitat i seguretat, però alhora des de la proximitat i l’empatia. Cada assumpte per al nostre despatx és primordial i únic i li dediquem el temps i tracte que mereix. Per això en TRIA ADVOCATS vetllem pels seus interessos i respectem la seva confiança.

L’assessorarem perquè tingui clar quins són els seus drets i obligacions en cas d’una ruptura i comptem a més de amb experts matrimonialistes, amb fiscalistes, mercantilistes, psicòlegs, detectius privats, etc. que ens permeten abordar una crisi matrimonial amb totes les garanties per a vostè i la seva família. Així mateix el despatx compta amb un departament especialitzat en dret internacional privat de família i successions.

Els efectes principals d’un divorci són el canvi d’estat civil i la revocació dels poders entre els cònjuges, per això s’han d’adoptar una sèrie de mesures, ja sigui de mutu acord o per resolució judicial tendents a organitzar la vida dels cònjuges i de seus fills a partir de la dissolució del vincle matrimonial.

Aquestes mesures són entre d’altres, si hi ha fills, amb qui conviuran fonamentalment en el cas de guarda i custòdia per a un dels progenitors i com a conseqüència d’això, quin règim de visites tindrà el progenitor no custodi. I en el cas de guarda i custòdia compartida com es desenvoluparà aquesta a l’hora d’establir els períodes en què els fills conviuran amb cada progenitor.

Altres matèries molt importants a regular són les referents a la pensió d’aliments dels fills, a l’atribució de l’ús de l’habitatge familiar, si és procedent o no una pensió compensatòria, a la liquidació del règim econòmic matrimonial, totes elles qüestions que han de ser abordades per professionals especialitzats en dret de família com ho són els integrants del bufet TRIA ADVOCATS.

Contacti amb nosaltres

93 187 85 45

  Seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, només atendrem les visites presencials amb cita prèvia que podeu demanar mitjançant el següent formulari web.

  Si ho desitja, disposa d'una PRIMERA CONSULTA GRATUÏTA, mitjançant correu electrònic info@triaadvocats.com o mitjançant el formulari web, que serà gestionada per un advocat del nostre despatx.

  Adjuntar documentació (pdf|txt|doc|2mb)

  Accepto les condicions legals

  • Assessorament professional i proper.
  • La nostra prioritat és el seu benestar i el dels seus fills.
  • Honoraris ajustats a les seves necessitats.
  • Membres de la Societat Catalana d’Advocats de Famíilia.