Comunitats de propietaris

TRIA ADVOCATS Li ofereix assistència legal a tot Catalunya gràcies a la nostra xarxa de col·laboradors en defensa dels interessos de les comunitats de propietaris com poden ser, reclamacions contra propietaris morosos, contra prestadors de serveis defectuosos, recursos contra impostos indeguts i, en general, qualsevol actuació necessària que l’Administrador ens requereixi tant en defensa de la Comunitat com de la seva pròpia actuació professional.
Realitzem la gestió integral dels expedients sense càrrega addicional de treball per a l’administrador, en aquest sentit, vam redactar informes personalitzats sobre les actuacions i gestions dutes a terme per a la seva presentació a les juntes de propietaris o, si escau, compareixença de l’advocat en la mateixa, si cal.
La recollida i lliurament de documentació a les seves oficines es realitza mitjançant el servei de missatgeria contractat per TRIA ADVOCATS sense cost addicional per a Vostè. Així mateix, li facilitem informació immediata sobre l’estat dels expedients i donem resposta a qualsevol consulta que vulgui fer-nos.
Els honoraris de TRIA ADVOCATS s’estableixen mitjançant una “tarifa plana” que permet una total previsió de costos i evita qualsevol sorpresa en aquest aspecte. Així els procediments més comuns: com poden ser reclamacions de quantitat mitjançant demanda de monitori de fins a 2.500 € tindran uns honoraris fixos de 250 €, i els procediments verbals de fins a 1.500 € tindran uns honoraris de 300 €. Per a quantitats superiors es fixessin els honoraris de manera proporcional als seus imports.
En qualsevol cas, TRIA ADVOCATS promou els acords extrajudicials tant anteriors a una eventual demanda com dins del propi procediment judicial ja que són la millor solució de les controvèrsies entre els propietaris que formen la comunitat.

Contacti amb nosaltres

93 187 85 45

  Siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, solo atenderemos las visitas presenciales con cita previa que podéis pedir mediante el siguiente formulario web.

  Si lo desea, dispone de una PRIMERA CONSULTA GRATUITA, mediante correo electrónico info@triaadvocats.com o a través del formulario web, que será gestionada por un abogado de nuestro despacho.

  Adjuntar documentación (pdf|txt|doc|2mb)

  Acepto condiciones legales

  • Asesoramiento y gestión integral de herencias.
  • Honorarios fijados en el mínimo establecido por el ICASBD en sus criterios orientadores.
  • Disponemos de departamento de sucesiones en derecho internacional privado.
  • Redactamos el testamento con previsión de futuros inconvenientes jurídicos, para su tranquilidad.