Reclamació Hipoteques

DRET BANCARI I FINANCER

La situació econòmica i social ens ha portat a una recessió que es converteix en deflació que es manifesta en una espiral negativa amb greus dificultats per a l’economia. Un efecte de la caiguda dels preus és que el valor real dels deutes s’incrementa, això genera, al seu torn, un efecte negatiu sobre les decisions de consum, ja que serà necessari dedicar una major part dels eventuals recursos futurs al pagament d’aquest major endeutament.

En aquest marc van aparèixer una sèrie de productes tòxics de la banca, que sota l’aparença d’avantatjoses ofertes per a consumidors i inversors es contracte de forma indiscriminada sense valorar el perfil del client oferint la mínima informació i sense oportunitat de negociar les condicions. Ens referim a les, ara famoses, preferents, subordinades, préstecs hipotecaris amb clàusules abusives com les “terra” que impedeixen l’aplicació d’interessos baixos, les clàusules que carreguen amb totes les despeses de formalització de la hipoteca al consumidor, etc.

A tot això, hem d’afegir les execucions hipotecàries derivades de la impossibilitat sobrevinguda per fer front a les quotes en què la normativa que les regula va ser establerta en temps de bonança econòmica, de manera que, amb les actuals circumstàncies, s’ha mostrat en moltes ocasions clarament injusta ja que a part de perdre l’habitatge es dificulta la possibilitat d’aconseguir una estabilitat econòmica ja que el deute pendent es segueix reclamant.

L’equip de TRIA ADVOCATS assessora tant a empreses com a particulars per defensar els seus interessos davant les entitats bancàries reclamant la nul·litat de les clàusules abusives dels contractes i, com a conseqüència, el reintegrament de les quantitats indegudament cobrades més els corresponents interessos i, si cas, el pagament de les costes judicials amb l’objecte d’obtenir la millor indemnització que li correspon. Així mateix, en el cas d’execucions hipotecàries negociem la millor solució al conflicte mitjançant la renegociació del deute i dels avals bancaris o, si s’escau, a través de la dació en pagament.

Poseu-vos en contacte amb qualsevol dels nostres despatxos a la seva elecció i concertarem 1 primera visita gratuïta a la que estudiarem al detall el seu contracte hipotecari, les condicions reals en què es va signar i, en general, la legalitat del mateix.

Recupereu seus diners. Va ser indegudament cobrat i se li ha de reintegrar !!

Contacti amb nosaltres

93 187 85 45

Seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, només atendrem les visites presencials amb cita prèvia que podeu demanar mitjançant el següent formulari web.

Si ho desitja, disposa d'una PRIMERA CONSULTA GRATUÏTA, mitjançant correu electrònic info@triaadvocats.com o mitjançant el formulari web, que serà gestionada per un advocat del nostre despatx.

Adjuntar documentació (pdf|txt|doc|2mb)

Accepto les condicions legals