LA NOSTRA FILOSOFIA COM ADVOCATS

TRIA ADVOCATS ha creat un sistema de treball propi en nom de prestar un servei que comporti la plena satisfacció dels seus clients, sent tres els seus pilars bàsics:

Teball en equip

Fruit del treball en equip i dels coneixements dels seus professionals, TRIA ADVOCATS ofereix un servei integral i de qualitat que és el seu principal valor afegit.

En definitiva, aquest sistema de treball permet definir les fórmules més apropiades i les estratègies a seguir en el desenvolupament i evolució dels projectes i consultes.

Tot això encaminat al seu principal objectiu, la satisfacció del client.

Qualitat

Per oferir la qualitat de servei que demanden els clients, TRIA ADVOCATS compta amb les últimes tecnologies multimèdia en bases de dades, jurisprudència, tràmits telemàtics, etc.

Equipament d’alt nivell i unes instal·lacions modernes són components bàsics de TRIA ADVOCATS.

La qualitat es veu reflectida igualment en la relació constant entre els professionals del despatx i els clients, gràcies al tracte personalitzat ia una atenció directa i permanent. Aquest sistema de treball garanteix als nostres clients un alt grau de satisfacció.

Prefessionalitat

L’alt nivell de professionalitat dels integrants de TRIA ADVOCATS es veu reforçat pel sistema de treball en equip.

El servei que reben els clients és el resultat final d’un treball realitzat per un conjunt d’especialistes en cadascuna de les àrees.

TRIA ADVOCATS entén l’exercici de l’advocacia no només com a pràctica professional per solucionar problemes si no com el desenvolupament d’activitats dins d’un marc de seguretat jurídica, eficàcia i rendibilitat.

Aquesta filosofia de treball s’estén també a les condicions econòmiques amb l’elaboració, si el client ho desitja, d’un pressupost tancat dels serveis a prestar, l’elaboració d’un calendari de pagaments, i fins i tot, el finançament dels serveis legals.

    Seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, només atendrem les visites presencials amb cita prèvia que podeu demanar mitjançant el següent formulari web.

    Si ho desitja, disposa d'una PRIMERA CONSULTA GRATUÏTA, mitjançant correu electrònic info@triaadvocats.com o mitjançant el formulari web, que serà gestionada per un advocat del nostre despatx.

    Adjuntar documentació (pdf|txt|doc|2mb)

    Accepto les condicions legals

    Vetllem pels seus interessos Respectem la seva confiança