Valors

A TRIA ADVOCATS procurem als nostres clients confiança, experiència i caràcter personalista amb l’objectiu de crear valor en els assumptes en què intervenim. Volem que cada client se senti tranquil i es dediqui exclusivament a la seva activitat, en la confiança que darrere té un equip professional que s’encarrega de la resta.

La nostra filosofia es basa en la sòlida formació professional i ètica dels membres del despatx, en el bon fer del treball i en una acurada atenció a les necessitats dels nostres clients.

Procurem que la nostra participació professional es vegi acompanyada d’uns valors ètics que permetin la sostenibilitat de les empreses.

A TRIA ADVOCATS hem creat un sistema de treball propi a fi de prestar un servei que comporti la plena satisfacció dels seus clients, sent tres els seus pilars bàsics:

Treball en equip

Fruit del treball en equip i dels coneixements dels seus professionals, ofereix un servei integral i de qualitat que és el seu principal valor afegit.

En definitiva, aquest sistema de treball permet definir les fórmules més apropiades i les estratègies a seguir en el desenvolupament i evolució dels projectes i consultes.

Tot això encaminat al seu principal objectiu, la satisfacció del client.

filosofia-despatx-advocats-sabadell-rubi-tria-advocats

Qualitat

Per a oferir la qualitat de servei que demanden els clients, TRIA ADVOCATS compta amb les últimes tecnologies multimèdia en bases de dades, jurisprudència, tràmits telemàtics, etc.

Equipament d’alt nivell i unes instal·lacions modernes són components bàsics de TRIA ADVOCATS.

La qualitat es veu reflectida igualment en la relació constant entre els professionals del despatx d’advocats i els clients, gràcies al tracte personalitzat i a una atenció directa i permanent. Aquest sistema de treball garanteix als nostres clients un alt grau de satisfacció.

Professionalitat

L’alt nivell de professionalitat dels advocats de TRIA ADVOCATS es veu reforçat pel sistema de treball en equip.

El servei que reben els clients és el resultat final d’un treball realitzat per un conjunt d’especialistes en cadascuna de les àrees.

TRIA ADVOCATS entén l’exercici de l’advocacia no sols com a pràctica professional per a solucionar problemes si no com el desenvolupament d’activitats dins d’un marc de seguretat jurídica, eficàcia i rendibilitat.

Aquesta filosofia de treball s’estén també a les condicions econòmiques amb l’elaboració, si el client ho desitja, d’un pressupost tancat dels serveis a prestar, l’elaboració d’un calendari de pagaments, i fins i tot, el finançament dels serveis legals.