Avís legal

1. IDENTIFICACI√ď DE LES PARTS

Les Condicions Generals d’√ös que a continuaci√≥ s’indiquen regulen l’acc√©s, navegaci√≥ i √ļs de l’adre√ßa URL www.triaadvocats.com (d’ara endavant EL LLOC WEB), titularitat de¬†TRIA¬†ADVOCATS¬†S.C.P.(d’ara endavant¬†TRIA¬†O L’ENTITAT).¬†TRIA¬†ADVOCATS¬†SCP, amb CIF J65405177, entitat degudament inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona (Tom 42327, Foli 177, Secci√≥ General, Fulla/Dup. 403941), i domicili social en la¬†Avinguda¬†Alcalde¬†Moix, 31, de Sabadell (Espanya), tel√®fon 93 187 85 45, fax 93 187 85 46 i correu electr√≤nic info@triaadvocats.com En aquest sentit, s’entendr√† per ‚ÄúUsuari‚ÄĚ a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi, sol¬∑liciti informaci√≥, s’inscrigui o participi en qualsevol servei o activitat desenvolupada en el LLOC WEB.

2. OBJECTE I √ÄMBIT D’APLICACI√ď

1. Les presents Condicions d’√ös regulen l’acc√©s als Continguts i tots els Serveis oferts per¬†TRIA¬†ADVOCATS¬†S.C.P. a trav√©s de www.triaadvocats.com (d’ara endavant, el LLOC WEB), inclosos els de comentaris de not√≠cies i articles, Blogs, xats i qualsevol altre que pogu√©s establir-se, aix√≠ com la utilitzaci√≥ dels mateixos per part dels Usuaris. No obstant aix√≤, l’Entitat es reserva el dret a modificar la presentaci√≥, configuraci√≥ i contingut del LLOC WEB i dels Serveis, aix√≠ com tamb√© les condicions requerides per al seu acc√©s i\o utilitzaci√≥. L’acc√©s i utilitzaci√≥ dels Continguts i Serveis despr√©s de l’entrada en vigor de les seves modificacions o els canvis en les condicions suposen l’acceptaci√≥ d’aquestes.

2. L’acc√©s, navegaci√≥ i √ļs del LLOC WEB comporta i suposa l’acceptaci√≥ per l’usuari de les presents Condicions d’√ös.

3. ACC√ČS

1. L’acc√©s als Continguts i la utilitzaci√≥ dels Serveis proporcionats pel LLOC WEB t√© car√†cter gratu√Įt, si b√©, algun dels Serveis i Continguts oferts per l’Entitat a tercers a trav√©s del LLOC WEB podrien en el futur estar subjectes a la seva contractaci√≥ pr√®via i al pagament d’una quantitat, la qual cosa s’especificaria en el seu cas, en les seves pr√≤pies Condicions particulars de contractaci√≥.

2. L’acc√©s i navegaci√≥ a trav√©s del LLOC WEB no requereix Registre, no obstant aix√≤, pot donar-se el sup√≤sit que per a accedir una determinada funcionalitat es requereixi l’alta pr√®via en el Lloc web mitjan√ßant la selecci√≥ per part de l’Usuari, d’identificador i contrasenya. En aquest cas, la contrasenya, √©s personal i intransferible, i haur√† de ser generada per l’Usuari d’acord amb les regles de robustesa i complexitat que s’estableixin a cada moment per l’Entitat. Si l’usuari seleccion√©s una contrasenya que no compleixi amb els requisits m√≠nims conforme a la Pol√≠tica de Contrasenyes aprovada i vigent en l’Entitat l’usuari ser√† avisat d’aquest incompliment i dels condicionaments que han de reunir aquesta contrasenya per a una efectiva validesa a l’alta de l’interessat en el Registre d’Usuaris de l’Entitat. No obstant aix√≤, el LLOC WEB disposaria de les funcionalitats necess√†ries perqu√® l’Usuari pugui canviar la seva contrasenya quan el consider√©s oport√ļ, per exemple, perqu√® sospit√©s o constat√©s que s’ha produ√Įt la fallida de la confidencialitat de la contrasenya.

3. La contrasenya, en el seu cas, tindr√† car√†cter personal i intransferible. L’Usuari es compromet a fer un √ļs diligent de la seva contrasenya i mantenir-la en secret, no transmetent-la a cap tercer i tampoc a la pr√≤pia l’Entitat. En conseq√ľ√®ncia, els Usuaris s√≥n responsables de l’adequada cust√≤dia i confidencialitat de qualssevol identificadors i\o contrasenyes que hagin seleccionat com a Usuaris registrats de l’Entitat, i es comprometen a no cedir el seu √ļs a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni permetre el seu acc√©s a persones alienes. Ser√† responsabilitat de l’Usuari la utilitzaci√≥ il¬∑l√≠cita del LLOC WEB per qualsevol tercer il¬∑leg√≠tim, que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d’una utilitzaci√≥ no diligent o de la p√®rdua de la mateixa per l’Usuari. En virtut de l’anterior, √©s obligaci√≥ de l’Usuari notificar de manera immediata als gestors del LLOC WEB sobre qualsevol fet que permeti l’√ļs indegut dels identificadors i\o contrasenyes, com ara el robatori, extraviament, o l’acc√©s no autoritzat a aquests, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel¬∑laci√≥. Mentre no es comuniquin tals fets, l’Entitat quedar√† eximida de qualsevol responsabilitat que pogu√©s derivar-se de l’√ļs indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

4. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

EL LLOC WEB es regeix per les lleis espanyoles i per la legislaci√≥ nacional i internacional sobre propietat intel¬∑lectual i industrial. Tots els continguts oferts en el LLOC WEB, incloent, la pr√≤pia web, obres audiovisuals, textos, sinopsis, fotografies o il¬∑lustracions, logos, marques, grafismes, dissenys, interf√≠cies, etc., pertanyen a l’Entitat o han estat llicenciats o autoritzat el seu √ļs a l’Entitat pels tercers titulars dels drets sobre aquest contingut i estan protegits per drets de propietat intel¬∑lectual i industrial. Pot utilitzar el LLOC WEB i els continguts publicats en el mateix de forma no exclusiva, nom√©s per al seu √ļs personal i privat, i en cada cas segons les condicions d’√ļs de cada contingut. No est√† perm√®s l’√ļs comercial dels continguts, ni copiar, emmagatzemar o descarregar, distribuir, publicar, enviar, transformar, utilitzar qualsevol t√®cnica d’enginyeria inversa, descompilar els continguts o part d’aquests, o realitzar qualsevol √ļs de mitjans o procediments diferents dels que es posen a la seva disposici√≥ en el LLOC WEB per a utilitzar els continguts de manera diferent a l’autoritzada per l’Entitat. Tampoc est√† perm√®s suprimir o manipular les indicacions de copyright o altres cr√®dits que identifiquin als titulars de drets dels continguts que trobi en el LLOC WEB, ni els dispositius t√®cnics de protecci√≥, o qualsevol mecanisme de protecci√≥ o informaci√≥ incorporat als continguts disponibles en el LLOC WEB.

5. UTILIZACI√ď DEL LLOC WEB

1. L’Usuari es compromet a utilitzar els continguts i/o Serveis proporcionats pel LLOC WEB de conformitat amb la llei i amb les presents Condicions d’√ös. L’Usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar els continguts i/o Serveis amb finalitats o efectes il¬∑l√≠cits o contraris al que s’estableix en les Condicions d’√ös.

2. L’Usuari est√† d’acord i t√© present que, en el seu cas, els serveis de f√≤rums, blogs, enviament d’informaci√≥ a trav√©s de formularis, aix√≠ com qualssevol altres que permetin la publicaci√≥ de les opinions dels Usuaris, no s’accepten anuncis, cadenes de missatges de correu electr√≤nic o qualsevol altre contingut que no sigui opinar o debatre sobre articles o not√≠cies. En utilitzar els Serveis, l’Usuari manifesta la seva conformitat amb aquestes Condicions d’√ös, comprometent-se a no utilitzar-los per a enviar missatges que difamin o insultin, o que continguin informaci√≥ falsa, que sigui inapropiada, abusiva, nociva, pornogr√†fica, amena√ßadora, danyant la imatge p√ļblica o la vida privada de terceres persones o que per alguna causa infringeixin alguna llei.

3. En particular, i a t√≠tol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no captar dades amb finalitat publicit√†ria, a no enviar cap tipus de publicitat en l√≠nia i a no transmetre, difondre o posar a la disposici√≥ de tercers a trav√©s dels Serveis proporcionats pel LLOC WEB, informacions, missatges, gr√†fics, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general qualsevol classe de material, dades o continguts que, sense √†nim exhaustiu:

a. incorrin en activitats il¬∑l√≠cites, il¬∑legals o contr√†ries a la bona fe i a l’ordre p√ļblic; b. de qualsevol forma contravinguin, menyspre√Įn o atemptin contra els drets fonamentals i llibertats p√ļbliques reconegudes constitucionalment o en els tractats internacionals i en la resta de l’ordenament jur√≠dic; c. indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigrat√≤ries, difamat√≤ries o violentes; d. indueixin, incitin o promoguin actuacions, actituds o idees discriminat√≤ries per ra√≥ de sexe, ra√ßa, religi√≥, creences o edat; e. incorporin missatges delictius, violents o degradants; f. indueixin o incitin a involucrar-se en pr√†ctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri ps√≠quic; g. siguin falsos, ambigus, inexactes, exagerats o extemporanis, de manera que puguin induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o prop√≤sits del comunicant; h. es trobin protegits per qualssevol drets de propietat intel¬∑lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut pr√®viament dels seus titulars l’autoritzaci√≥ necess√†ria per a dur a terme l’√ļs que efectua o pret√©n efectuar; i. violin els secrets empresarials de tercers; j. siguin contraris al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pr√≤pia imatge de les persones; k. infringeixin la normativa sobre secret de les comunicacions; l. provoquin per les seves caracter√≠stiques (com a format, extensi√≥, etc.) dificultats en el normal funcionament dels Serveis.

6. LLIC√ąNCIA SOBRE LES COMUNICACIONS

1. En el cas que l’Usuari envi√Į informaci√≥ de qualsevol tipus a l’Entitat a trav√©s del LLOC WEB, mitjan√ßant els canals disposats, en el seu cas, a tal fi en la pr√≤pia p√†gina, l’Usuari declara, garanteix i accepta que t√© dret a fer-ho lliurement, que aquesta informaci√≥ no infringeix cap dret de propietat intel¬∑lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que aquesta informaci√≥ no t√© car√†cter confidencial i que aquesta informaci√≥ no √©s perjudicial per a tercers. Respecte de les dades de tercers que l’Usuari pugui facilitar mitjan√ßant el LLOC WEB, l’Usuari garanteix haver informat aquests tercers dels termes i finalitats descrits en la present Condicions d’√ös i en el seu cas, haver obtingut l’autoritzaci√≥ dels mateixos per a realitzar la comunicaci√≥ de les seves dades a l’Entitat.

2. L’Usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixar√† indemne a l’Entitat per qualsevol comunicaci√≥ que subministri personalment o al seu nom, aconseguint aquesta responsabilitat sense cap restricci√≥ l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat d’aquesta.

7. RESPONSABILITATS I GARANTIES

L’Entitat no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat dels serveis o de la informaci√≥ que es presti a trav√©s del LLOC WEB. En conseq√ľ√®ncia, l’Entitat no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continu√Įtat dels continguts del LLOC WEB; (ii)¬†l’abs√®ncia d’errors en aquests continguts o productes; (iii)¬†l’abs√®ncia de virus i\o altres components nocius en el LLOC WEB o en el servidor que el subministra; (iv)¬†la invulnerabilitat del LLOC WEB i\o la¬†inexpugnabilidad¬†de les mesures de seguretat que s’adoptin en aquest; (v)¬†la falta d’utilitat o rendiment dels continguts i productes del LLOC WEB; (vaig veure) els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infring√≠s les condicions, normes i instruccions que l’Entitat estableix en el LLOC WEB o a trav√©s de la vulneraci√≥ dels sistemes de seguretat del LLOC WEB. Aix√≤ no obstant, l’Entitat declara que ha adoptat totes les mesures necess√†ries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per a garantir el funcionament del LLOC WEB i evitar l’exist√®ncia i transmissi√≥ de virus i altres components nocius als Usuaris. Si l’Usuari tingu√©s coneixement de l’exist√®ncia d’algun contingut il¬∑l√≠cit, il¬∑legal, contrari a les lleis o que pogu√©s suposar una infracci√≥ de drets de propietat intel¬∑lectual i\o industrial, haur√† de notificar-ho immediatament a l’Entitat perqu√® aquesta pugui procedir a l’adopci√≥ de les mesures oportunes.

8. ENLLAÇOS

1. Enlla√ßos a altres p√†gines Web En cas que en el LLOC WEB, l’Usuari pogu√©s trobar enlla√ßos a altres p√†gines Web mitjan√ßant diferents botons, links, b√†ners, etc., aquests serien gestionats per tercers. L’Entitat no t√© facultat ni mitjans humans ni t√®cnics per a con√®ixer, controlar ni aprovar tota la informaci√≥, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als quals es puguin establir enlla√ßos des del LLOC WEB. En conseq√ľ√®ncia, l’Entitat no podr√† assumir cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la p√†gina Web a la qual es pogu√©s establir un enlla√ß des del LLOC WEB, en concret, a t√≠tol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, acc√©s, dades, informaci√≥, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enlla√ßos i\o qualsevol dels seus continguts, en general. En aquest sentit, si els Usuaris tinguessin coneixement efectiu de la il¬∑licitud d’activitats desenvolupades a trav√©s d’aquestes p√†gines Web de tercers, hauran de comunicar-ho immediatament a l’Entitat a l’efecte de que es procedeixi a deshabilitar l’enlla√ß d’acc√©s a aquesta. L’establiment de qualsevol tipus d’enlla√ß des del LLOC WEB a un altre Lloc web ali√® no implicar√† que existeixi algun tipus de relaci√≥, col¬∑laboraci√≥ o depend√®ncia entre l’Entitat i el responsable del LLOC WEB ali√®.

2. Enlla√ßos en altres p√†gines Web amb destinaci√≥ al Lloc web Si qualsevol Usuari, entitat o Lloc web desitg√©s establir algun tipus d’enlla√ß amb destinaci√≥ al Lloc web haur√† d’atenir-se a les seg√ľents estipulacions: ‚ÄĘ L’enlla√ß solament es podr√† dirigir a la P√†gina Principal o¬†Home¬†del LLOC WEB, excepte autoritzaci√≥ expressa i per escrit de l’Entitat. ‚ÄĘ L’enlla√ß ha de ser absolut i complet, √©s a dir, ha de portar a l’Usuari, mitjan√ßant un clic, a la pr√≤pia direcci√≥ URL del LLOC WEB i ha d’abastar completament tota l’extensi√≥ de la pantalla de la P√†gina Principal del LLOC WEB. En cap cas, tret que l’Entitat l’autoritzi de manera expressa i per escrit, el LLOC WEB que realitza l’enlla√ß podr√† reproduir, de qualsevol manera, el LLOC WEB, incloure’l com a part del seu Web o dins d’un dels seus “frames”¬†o crear un “browser”¬†sobre qualsevol de les p√†gines del LLOC WEB. ‚ÄĘ En la p√†gina que estableix l’enlla√ß no es podr√† declarar de cap manera que l’Entitat ha autoritzat tal enlla√ß, tret que l’Entitat ho hagi fet expressament i per escrit. Si l’entitat que realitza l’enlla√ß des de la seva p√†gina al Lloc web correctament desitg√©s incloure en la seva p√†gina Web la marca, denominaci√≥, nom comercial, r√®tol, logotip, esl√≤gan o qualsevol altre tipus d’element identificatiu de l’Entitat i\o del LLOC WEB, haur√† de comptar pr√®viament amb la seva autoritzaci√≥ expressa i per escrit. ‚ÄĘ L’Entitat no autoritza l’establiment d’un enlla√ß al Lloc web des d’aquelles p√†gines Web que continguin materials, informaci√≥ o continguts il¬∑l√≠cits, il¬∑legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l’ordre p√ļblic o les normes socials generalment acceptades. L’Entitat no t√© facultat ni mitjans humans i t√®cnics per a con√®ixer, controlar ni aprovar tota la informaci√≥, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enlla√ßos amb destinaci√≥ al Lloc web. L’Entitat no assumeix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu al Lloc web que estableix aquest enlla√ß amb destinaci√≥ al Lloc web, en concret, a t√≠tol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, acc√©s, dades, informaci√≥, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enlla√ßos i\o qualsevol dels seus continguts, en general.

9. POL√ćTICA DE PRIVACITAT I POL√ćTICA DE COOKIES

La Pol√≠tica de privacitat i la Pol√≠tica de Cookies del LLOC WEB queden determinades pel que s’estableix en el document POL√ćTICA DE PRIVACITAT I POL√ćTICA DE COOKIES, que est√† posat a la seva disposici√≥ i pot consultar directament en la part inferior del LLOC WEB, en els apartats POL√ćTICA DE PRIVACITAT I POL√ćTICA DE COOKIES, respectivament.

10. DURACI√ď I MODIFICACI√ď

1. L’Entitat podr√† modificar els termes i condicions aqu√≠ estipulades, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en qu√® apareix aquestes Condicions d’√ös o a trav√©s de qualsevol tipus de comunicaci√≥ dirigida als Usuaris.

2. La vig√®ncia temporal d’aquestes Condicions d’√ös coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposici√≥, fins que siguin modificades totalment o parcialment, moment en el qual passar√† a tenir vig√®ncia les Condicions d’√ös modificades.

3. Amb independ√®ncia del que es disposa en les condicions particulars, l’Entitat podr√† donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preav√≠s, l’acc√©s als continguts de la p√†gina, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnitzaci√≥. Despr√©s d’aquesta extinci√≥, continuaran vigents les prohibicions d’√ļs dels continguts exposades anteriorment en les presents Condicions d’√ös.

11. GENERALITATS

1. Els encap√ßalaments de les diferents cl√†usules s√≥n nom√©s informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretaci√≥ de les Condicions d’√ös.

2. En cas d’existir discrep√†ncia entre el que s’estableix en aquestes Condicions d’√ös i les condicions particulars de cada servei espec√≠fic, prevaldr√† el que es disposa en aquestes √ļltimes.

3. En el cas que qualsevol disposici√≥ o disposicions d’aquestes Condicions d’√ös fos(n) considerada(s) nul¬∑la(s) o inaplicable(s), √≠ntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o √≤rgan administratiu competent, aquesta nul¬∑litat o inaplicaci√≥ no afectar√† les altres disposicions de les Condicions d’√ös.

4. El no exercici o execuci√≥ per part de l’Entitat de qualsevol dret o disposici√≥ continguda en aquestes Condicions d’√ös no constituir√† una ren√ļncia a aquest, excepte reconeixement i acord per escrit per part seva.

12. JURISDICCI√ď

Les relacions establertes entre l’Entitat i l’Usuari es regiran pel que es disposa en la normativa vigent sobre la legislaci√≥ aplicable i la jurisdicci√≥ competent. No obstant aix√≤, per als casos en els quals la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, l’Entitat i l’Usuari, amb ren√ļncia expressa a qualsevol altre fur que pogu√©s correspondre’ls, sotmetran qualssevol controv√®rsies i/o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Sabadell.