Polítiques de privacitat

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, TRIA ADVOCATS SCP cuya informació detallada pot consultar a les Condicions d’Ús de la web (en endavant, TRIA o L’ENTITAT ) li comunica que:

1. Les dades personals facilitades per Vostè a través dels formularis continguts a la URL: www.triaadvocats.com (d’ara endavant, la Web o el Lloc Web) titularitat de TRIA ADVOCATS SCP, o mitjançant la tramesa d’un correu electrònic a les adreces de contacte disponibles a la web, s’incorporaran a un fitxer titularitat de l’Entitat que es troba degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades.

2. La finalitat d’aquest fitxer és la gestió dels usuaris i els serveis oferts a través del lloc web, així com resolució de consultes, i / o sol·licituds d’informació que rebi d’usuaris o clients. Així mateix, l’Entitat li informa que les dades podran ser utilitzades per l’enviament de comunicacions per mitjans tradicionals o electrònics (e-mail, SMS, etc.) amb informació sobre l’actualitat legislativa i jurisprudencial, així com, si s’escau, publicitat dels serveis i activitats desenvolupats per l’entitat, si ens autoritza per a això. De conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, en el cas que vostè no desitgi rebre comunicacions electròniques per part de l’Entitat, podrà manifestar tal desig en qualsevol moment enviant un correu electrònic a info@triaadvocats.com indicant “PROU COMUNICACIONS”.

3. L’usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, igualment garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquesta Política de Privacitat i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a l’entitat per als fins assenyalats. Finalment, us recordem que per registrar-se o aportar les seves dades personals en el Lloc Web ha de ser major de catorze (14) anys. Per aquest motiu, l’Entitat es reserva la facultat de sol·licitar una fotocòpia del seu DNI o un altre document que acrediti la seva edat, així com autorització expressa prèvia als pares o tutors legals dels menors d’edat, en què l’entitat garanteix que les dades personals que ens facilitin per acreditar l’edat i l’autorització dels pares o tutors legals , no seran utilitzades per una altra finalitat que no sigui la de confirmar aquesta edat i autorització.

4. Quan les dades personals siguin recollides a través d’un formulari, caldrà que l’Usuari aporti, almenys, aquells marcats amb un asterisc (*), ja que, si no es subministraran aquelles dades considerades necessàries, l’entitat no podrà acceptar i gestionar el servei web o consulta.

5. En resposta a la preocupació de l’entitat per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades, s’han adoptat els nivells de seguretat requerits per a la protecció de les dades personals i s’han instal·lat els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a través del Lloc Web. En tot cas, ha de tenir en consideració que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

6. Respecte de les dades de tercers que l’Usuari pugui facilitar a l’entitat per a les finalitats anteriorment indicades, l’Usuari garanteix haver informat les dites tercers o informar-los en els tres mesos immediatament posteriors a la facilitació de les seves dades dels termes i finalitats descrits anteriorment i haver obtingut o obtenir l’autorització dels mateixos per realitzar la comunicació de les seves dades a l’Entitat.

7. La Política de galetes del LLOC WEB queda determinada pel que estableix el document POLÍTICA DE COOKIES, que està posat a la seva disposició i pot consultar directament a la part inferior del LLOC WEB, en l’apartat POLÍTICA DE COOKIES.

8. Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit identificat amb la ref: “Protecció de dades usuaris web”, acompanyant còpia del DNI, en el qual es concreti la sol·licitud adreçada a TRIA ADVOCATS SCP a la direcció Avinguda Alcalde Moix, 31, de Sabadell (Espanya) o bé a la següent adreça de correu electrònic: info@triaadvocats.com.

Cookies
Condicions d’ús