Política de privacitat

En compliment del que es disposa en la Llei org√†nica 15/1999 de 13 de Desembre, de Protecci√≥ de Dades de Car√†cter Personal,¬†TRIA¬†ADVOCATS¬†S.C.P.la informaci√≥ detallada del qual pot consultar en les Condicions d’√ös de la Web (en endavant,¬†TRIA¬†o L’ENTITAT) li comunica que:

1. Les dades personals facilitades per Vost√® a trav√©s dels formularis continguts en la URL: www.triaadvocats.com (d’ara endavant, la Web o el Lloc web) titularitat de¬†TRIA¬†ADVOCATS¬†S.C.P, o mitjan√ßant la remissi√≥ d’un correu electr√≤nic a les adreces de contacte disponibles en la Web, s’incorporaran a un fitxer titularitat de l’Entitat que es troba degudament inscrit en el Registre General de Protecci√≥ de Dades.

2. La finalitat d’aquest fitxer √©s la gesti√≥ dels usuaris i els serveis oferts a trav√©s del Lloc web, aix√≠ com resoluci√≥ de consultes, i/o sol¬∑licituds d’informaci√≥ que rebi d’usuaris o clients. Aix√≠ mateix, l’Entitat l’informa que les dades podran ser utilitzats per a l’enviament de comunicacions per mitjans tradicionals o electr√≤nics (email, SMS, etc.) amb informaci√≥ sobre l’actualitat legislativa i jurisprudencial, aix√≠ com en el seu cas, publicitat dels serveis i activitats desenvolupats per l’Entitat, si ens autoritza per a aix√≤. De conformitat amb el que s’estableix en la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informaci√≥ i del Comer√ß Electr√≤nic, en el cas que vost√® no desitgi rebre comunicacions electr√≤niques per part de l’Entitat, podr√† manifestar tal desig en qualsevol moment remetent un correu electr√≤nic a info@triaadvocats.com indicant ‚ÄúNO M√ČS COMUNICACIONS‚ÄĚ.

3. L’usuari garanteix que les dades aportades s√≥n veritables, exactes, complets i actualitzats, sent responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que pogu√©s ocasionar-se a conseq√ľ√®ncia de l’incompliment de tal obligaci√≥. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, igualment garanteix que ha informat dita tercera dels aspectes continguts en aquesta Pol√≠tica de Privacitat i obtingut la seva autoritzaci√≥ per a facilitar les seves dades a l’Entitat per als fins assenyalats. Finalment, li recordem que per a registrar-se o aportar les seves dades personals en el Lloc web ha de ser major de catorze (14) anys. Per aquest motiu, l’Entitat es reserva la facultat de sol¬∑licitar una fotoc√≤pia del seu DNI o un altre document que acrediti la seva edat, aix√≠ com autoritzaci√≥ expressa pr√®via als pares o tutors legals dels menors d’edat, i en aquest cas l’Entitat garanteix que les dades personals que ens facilitin per a acreditar l’edat i autoritzaci√≥ dels pares o tutors legals, no seran utilitzats per a una altra finalitat que no sigui la de confirmar aquesta edat i autoritzaci√≥.

4. Quan les dades personals siguin recaptats a trav√©s d’un formulari, ser√† necessari que la Usu√†ria aportaci√≥, almenys, aquells marcats amb un asterisc (), ja que, si no se subministressin aquestes dades considerades necess√†ries, l’Entitat no podr√† acceptar i gestionar el servei web o consulta formulada.

5. En resposta a la preocupaci√≥ de l’Entitat per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades, s’han adoptat els nivells de seguretat requerits per a la protecci√≥ de les dades personals i s’han instal¬∑lat els mitjans t√®cnics al seu abast per a evitar la p√®rdua, mal √ļs, alteraci√≥, acc√©s no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a trav√©s del Lloc web. En tot cas, ha de tenir en consideraci√≥ que les mesures de seguretat en Internet no s√≥n inexpugnables.

6. Respecte de les dades de tercers que l’Usuari pugui facilitar a l’Entitat per a les finalitats anteriorment indicades, l’Usuari garanteix haver informat aquests tercers o informar-los en els tres mesos immediatament posteriors a la facilitaci√≥ de les seves dades dels termes i finalitats descrits anteriorment i haver obtingut o obtenir l’autoritzaci√≥ dels mateixos per a realitzar la comunicaci√≥ de les seves dades a l’Entitat.

7. La Pol√≠tica de cookies del LLOC WEB queda determinada pel que s’estableix en el document POL√ćTICA DE COOKIES, que est√† posat a la seva disposici√≥ i pot consultar directament en la part inferior del LLOC WEB, en l’apartat¬†POLITICA¬†DE COOKIES.

8. Podr√† exercitar els seus drets d’acc√©s, rectificaci√≥, cancel¬∑laci√≥ i oposici√≥ mitjan√ßant un escrit identificat amb la¬†ref: ‚ÄúProtecci√≥ de dades usu√†ries web‚ÄĚ, acompanyant c√≤pia del DNI, en el qual es concreti la sol¬∑licitud dirigida a¬†TRIA¬†ADVOCATS¬†S.C.P a l’adre√ßa¬†Avinguda¬†Alcalde¬†Moix, 31, de Sabadell (Espanya) o b√© a la seg√ľent adre√ßa de correu electr√≤nic: info@triaadvocats.com.