El Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Concursal, referent a la segona oportunitat de les persones físiques, es configura com un mitjà que permet rehabilitar a emprenedors i famílies a fi de renéixer econòmicament, permetre realitzar nous projectes i, amb això, contribuir al futur de la societat.

Requisits per a acollir-se a aquesta llei:

  1. Tenir un patrimoni amb valor inferior als deutes, ja que has de declarar-te insolvent i demostrar que no disposes dels diners necessaris per a complir amb tots els deutes.
  2. Que el dèbit no superi els 5 milions d’euros.
  3. Haver actuat de bona fe, és a dir, tenir en tot moment la voluntat de pagar la màxima quantitat possible del deute i no amagar dades rellevants sobre la teva solvència.
  4. No haver estat beneficiat amb la Llei de Segona oportunitat en els 10 anys anteriors.
  5. No haver estat condemnat penalment per delictes contra el patrimoni, l’ordre socioeconòmic, la hisenda pública i la Seguretat Social. Així com delictes de falsedat documental i contra els drets dels treballadors.
  6. Deus no haver rebutjat una oferta d’ocupació adequada a les teves capacitats dins dels 4 anys anteriors.

Llei de Segona Oportunitat i PARTICULARS:

En el supòsit de treballador per compte d’altri o funcionari l’ocupador no intervé sinó que serà l’administrador concursal qui determinarà la quantitat de què puguis disposar per a les despeses necessàries.

Llei de Segona Oportunitat i AUTÒNOMS:

El principal avantatge és que podràs continuar mantenint la teva activitat, incloent-hi els deutes amb Hisenda i la Seguretat Social en el pla de pagaments a 5 anys, en aquest cas els deutes que no es puguin pagar durant aquests 5 anys poden ser cancel·lades.

Reclamacions judicials dels creditors:

Les demandes en reclamació de quantitat que puguin realitzar els creditors mentre  s’està tramitant el procediment de la llei de segona oportunitat serien suspesos havent de passar per la resolució final del concurs.

PROCEDIMENT de la Llei de Segona Oportunitat:

En primer lloc, ha d’intentar-se l’ACORD EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTS que consisteix a redactar l’escrit amb tota la documentació relativa a ingressos i despeses així com el llistat de creditors. Presentar-ho en la Notària que assignarà el mediador concursal, que negociarà amb els creditors la quitació/espera dels deutes. Finalment, si hi ha acord es cancel·la la resta del deute i, si no hi ha acord, anem al CONCURS DE CREDITORS que es tramitarà davant el Jutjat competent, a fi d’obtenir el benefici d’exclusió del passiu insatisfet (BEPI).

abogados-ley-segunda-oportunidad-tria-advocats-sabadell-rubi-527x1024

Treballem junts

Som un equip d’advocats Llei Segona Oportunitat experts i compromesos a proporcionar-li un assessorament i serveis legals integrals, recolzats per la nostra reputació d’integritat, perícia i experiència.