Serveis

Extrajudicial
 • Realitzem la seva declaració de la renda.
 • Assessorament i redacció de tot tipus de contractes: Arrendaments, compravendes…
 • Capitulacions matrimonials.
 • Negociació de conflictes.
Dret civil
 • Arrendaments urbans: desnonaments, cessions no consentides, actualització de rendes antigues, reclamació de rendes impagades…
 • Responsabilitats extracontractuals, indemnitzacions per qualsevol tipus de dany: accidents de trànsit, negligències mèdiques, etc…
 • Dret de la construcció: contractes d’obra, promoció, mandat, permuta, apoderament. Danys en la construcció …
 • Propietat Horitzontal i Comunitats de Propietaris.
 • Reclamació d’impagats.
 • Defensa dels drets de consumidors i usuaris.
 • Procediments ordinaris, verbals, monitoris i canviaris.
Dret penal
 • Assistència al detingut.
 • Defensa i acusació en qualsevol tipus de delictes.
 • Alcoholèmies.
 • Maltractaments en l’àmbit familiar (tramitació d’ordres de protecció i actuacions d’allunyament).
 • Lesions en accident de trànsit.
 • Denuncies i querelles.
 • Reclamacions d’indemnitzacions per danys.
Dret laboral
 • Accidents de treball.
 • Redacció de tot tipus de contractes de treball.
 • Modificació de contractes i negociacions col·lectives.
 • Conflictes col·lectius.
 • Sancions disciplinàries.
 • Acomiadaments.
 • Jubilacions.
 • Incapacitats i baixes laborals.
Dret mercantil
 • Constitució de societats.
 • Assistència lletrada al Consell d’Administració i Junta General.
 • Defensa del soci.
 • Modificacions Estatutàries.
 • Dissolucions i liquidacions.
 • Gestió del cobrament d’impagats.
Dret administratiu
 • Instàncies davant l’Administració local, autonòmica i estatal.
 • Responsabilitat patrimonial de l’Administració.
 • Recursos i sancions.
 • Expropiació forçosa.
 • Tramitació de tot tipus de llicències.
 • Contractes administratius.
 • Subvencions i ajudes.
Dret d'Estrangeria
 • Tramitació de Visats.
 • Processos sancionadors de devolució, retorn i expulsió.
 • Permisos de residència i treball.
 • Tramitació de la nacionalitat.
 • Reagrupació familiar.
 • Asil i refugiats.
 • Matrimonis mixtes.
Serveis prepagament

Pot contractar els nostres serveis a través de la nostra pàgina web. Veure serveis

  Seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, només atendrem les visites presencials amb cita prèvia que podeu demanar mitjançant el següent formulari web.

  Si ho desitja, disposa d'una PRIMERA CONSULTA GRATUÏTA, mitjançant correu electrònic info@triaadvocats.com o mitjançant el formulari web, que serà gestionada per un advocat del nostre despatx.

  Adjuntar documentació (pdf|txt|doc|2mb)

  Accepto les condicions legals

  Vetllem pels seus interessos
  Respectem la seva confiança

  Honoraris