Serveis

Extrajudicial
 • Realitzem la seva declaració de la renda.
 • Assessorament i redacció de tot tipus de contractes: Arrendaments, compravendes…
 • Capitulacions matrimonials.
 • Negociació de conflictes.
Dret civil
 • Arrendaments urbans: desnonaments, cessions no consentides, actualització de rendes antigues, reclamació de rendes impagades…
 • Responsabilitats extracontractuals, indemnitzacions per qualsevol tipus de dany: accidents de trànsit, negligències mèdiques, etc…
 • Dret de la construcció: contractes d’obra, promoció, mandat, permuta, apoderament. Danys en la construcció …
 • Propietat Horitzontal i Comunitats de Propietaris.
 • Reclamació d’impagats.
 • Defensa dels drets de consumidors i usuaris.
 • Procediments ordinaris, verbals, monitoris i canviaris.
Dret penal
 • Assistència al detingut.
 • Defensa i acusació en qualsevol tipus de delictes.
 • Alcoholèmies.
 • Maltractaments en l’àmbit familiar (tramitació d’ordres de protecció i actuacions d’allunyament).
 • Lesions en accident de trànsit.
 • Denuncies i querelles.
 • Reclamacions d’indemnitzacions per danys.
Dret laboral
 • Accidents de treball.
 • Redacció de tot tipus de contractes de treball.
 • Modificació de contractes i negociacions col·lectives.
 • Conflictes col·lectius.
 • Sancions disciplinàries.
 • Acomiadaments.
 • Jubilacions.
 • Incapacitats i baixes laborals.
Dret mercantil
 • Constitució de societats.
 • Assistència lletrada al Consell d’Administració i Junta General.
 • Defensa del soci.
 • Modificacions Estatutàries.
 • Dissolucions i liquidacions.
 • Gestió del cobrament d’impagats.
Dret administratiu
 • Instàncies davant l’Administració local, autonòmica i estatal.
 • Responsabilitat patrimonial de l’Administració.
 • Recursos i sancions.
 • Expropiació forçosa.
 • Tramitació de tot tipus de llicències.
 • Contractes administratius.
 • Subvencions i ajudes.
Dret d'Estrangeria
 • Tramitació de Visats.
 • Processos sancionadors de devolució, retorn i expulsió.
 • Permisos de residència i treball.
 • Tramitació de la nacionalitat.
 • Reagrupació familiar.
 • Asil i refugiats.
 • Matrimonis mixtes.

Si ho desitja, disposa d'una PRIMERA CONSULTA GRATUÏTA, mitjançant correu electrònic info@triaadvocats.com o mitjançant el formulari web, que serà gestionada per un advocat del nostre despatx

Adjuntar documentació (pdf|txt|doc|2mb)

Accepto les condicions legals

[recaptcha]

Vetllem pels seus interessos
Respectem la seva confiança

Honoraris