El divorci de mutu acord

El divorci de mutu acord permet divorciar-se d'una manera més fàcil i ràpida que si ho féssim de manera contenciosa. Tots dos cònjuges poden presentar la demanda de divorci i el conveni regulador, a través del mateix advocat i procurador. Amb el que els costos del divorci es disminueixen. Admesa la sol·licitud de divorci a tràmit pel [...]