Divorci de comú acord

El divorci de comú acord permet divorciar-se d’una manera més fàcil i ràpida que si ho féssim de forma contenciosa. Tots dos cònjuges poden presentar la demanda de divorci i el conveni regulador, a través del mateix advocat i procurador. Amb el que els costos del divorci es disminueixen. Admesa la sol·licitud de divorci a […]

Consells per a una custòdia compartida sense conflictes

Consells per a una custòdia compartida sense conflictes

Quan posem punt i final a un matrimoni o parella de fet, una dels assumptes més delicats a tractar és la custòdia dels fills menors d’edat. Tot depèn de si hi ha una bona relació entre els dos o bé, certa enemistat i conflicte. Fa uns anys, els advocats TriaAdvocats a Sabadell i Rubí vèiem com sempre […]

Accidents de trànsit: Indemnització per baixa laboral

Accidents de trànsit: Indemnització per baixa laboral

És molt normal quin després d’un accident de trànsit, les lesions sofertes no ens deixin exercir la nostra activitat laboral de forma temporal, emetent un comunicat mèdic per part de la seva Mútua o del seu metge de família que li incapacita de forma temporal tornar a la seva activitat laboral. La indemnització per les […]

Quants tipus de divorci hi ha?

Quants tipus de divorci hi ha?

El divorci suposa la ruptura del matrimoni. Els ex cònjuges podran tornar a casar-se per la via civil, quan hagin oficialitzat el seu divorci. La condició principal que exigeix la legislació perquè puguin iniciar els tràmits de separació és que hagin passat un mínim de 3 mesos des que contraguessin matrimoni. El divorci implica que […]

El règim matrimonial de separació de béns a Catalunya

El règim matrimonial de separació de béns a Catalunya

Si no existeix un altre pacte establert, en els capítols matrimonials, el règim matrimonial per defecte a Catalunya és el de separació de béns. Aquest règim econòmic matrimonial implica que cada cònjuge a títol personal, té l’usdefruit, la propietat, la llibertat de disposar i d’administrar tots els seus béns, amb determinades excepcions, en què poden […]

Característiques distintives de la nul·litat, la separació i el divorci

Característiques distintives de la nul·litat, la separació i el divorci

Aquests conceptes mantenen elements en comú però també tenen aspectes molt diferenciats. Una de les diferències més destacades és per la forma de celebració del matrimoni, que pot celebrar-se de forma religiosa o de forma civil. En el cas del matrimoni religiós, no pots dur a terme un altre matrimoni de forma religiosa, encara que […]