Si no existeix un altre pacte establert, en els capítols matrimonials, el règim matrimonial per defecte a Catalunya és el de separació de béns. Aquest règim econòmic matrimonial implica en què cada cònjuge a títol personal, té l’usdefruit, la propietat, la llibertat de disposar i d’administrar tots els seus béns, amb determinades excepcions, en què poden existir limitacions. Per això, tots els béns que obtingui un dels cònjuges de manera individual abans o durant la vigència del matrimoni, continuaran sent d’ell o ella i no dels dos.

En cas de divorci com no existeix patrimoni en comú i, per això, és més senzill acordar la liquidació dels béns que hagin comprat en comú segons el percentatge que es pacti. El problema sorgeix en el moment del divorci perquè la part amb menys poder adquisitiu com a causa d’haver deixat la seva carrera professional per a dedicar-se a cura dels fills podria veure’s clarament perjudicada. Aquesta situació pot resoldre’s mitjançant la compensació pel treball per a la casa del art.232-5 del Codi Civil de Catalunya.

En el nostre despatx d’advocats l’informem de tot.