Quan sofrim un accident de trànsit, hem d’acudir a un centre hospitalari, al més aviat possible, perquè tractin de manera urgent les lesions sofertes. Posteriorment, i segons les particularitats de l’accident de trànsit, la persona lesionada continuarà el tractament mèdic en la Seguretat Social, Mútua laboral o centre mèdic privat. És aquí on precisarà l’acció d’un advocat especialitzat en accidents de trànsit perquè pugui assessorar-lo, informar-lo i guiar-li durant tot aquest període de recuperació per a poder reclamar-li posteriorment a la companyia responsable de l’accident de trànsit, la màxima indemnització possible tant de lesions, danys materials com a possibles despeses derivades de l’accident de trànsit.

En la meva pòlissa d’assegurança de vehicle puc triar un advocat?

Recordi que, en la pòlissa d’assegurança del seu vehicle, té inclòs el dret a l’elecció d’un advocat particular de la seva confiança (fins al límit econòmic que estipuli la seva pòlissa encara que normalment cobreix el 100% de les despeses d’advocat) perquè defensi els seus interessos de forma personalitzada, eficient i directa, i amb el qual vostè, podrà mantenir un contacte fluid durant tot el procés.

Solucions en accidents de trànsit

Des del nostre bufet d’advocats, treballem per a defensar els seus interessos de manera integral afavorint que vostè només hagi de preocupar-se de la seva recuperació mèdica, i de res més.