S’aprova el reial decret que estableix la creació del registre de delinqüents sexuals

El Legislador estatal ha impulsat la reforma del sistema de protecció de la infància i l'adolescència amb l'aprovació de la Llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol i la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció de la infància i de l'adolescència. L'objecte d'aquestes reformes és la millor protecció jurídica [...]