És molt normal quin després dels accidents de trànsit, les lesions sofertes no ens deixin exercir la nostra activitat laboral de manera temporal. Emetent un comunicat mèdic per part de la seva Mútua o del seu metge de família que li incapacita de manera temporal tornar a la seva activitat laboral.

La indemnització per les lesions sofertes i per consegüent una pèrdua temporal de qualitat de vida compensa a la persona l’impediment que sofreix al no desenvolupar de manera habitual la seva vida diària.

El mal produït en un accident de trànsit pot ser moderat, greu i molt greu.

El mal moderat és aquella lesió on es perd temporalment la possibilitat de fer vida normal. Rellevant de les seves activitats específiques. L’article 54 del Barem defineix les activitats específiques de desenvolupament personal. Assenyalant que són les relatives al gaudi o plaer, a la vida de relació, a l’activitat sexual, a l’oci i a la pràctica d’esports, al desenvolupament d’una formació i a l’acompliment d’una professió o treball, que tenen per objecte la realització de la persona com a individu i com a membre de la societat.

El Barem d’accidents de trànsit vigent regula de manera expressa la correspondència amb la determinació dels graus de la pèrdua de qualitat de vida. Concretament l’article 138.5 disposa que l’impediment psicofísic per a dur a terme l’activitat laboral o professional es recondueix a un dels tres graus precedents (molt greu, greu o moderat). Això vol dir que, els dies en què un lesionat es trobi en situació de baixa laboral són constitutius, almenys, d’un Perjudici Personal Moderat per la pèrdua de qualitat de vida que tal situació comporta. I hauran de ser indemnitzats segons el que s’estableix en la Taula 3.B. en una quantia de 52 euros per dia.

Per a qualsevol informació, no dubti a contactar amb nosaltres.