La llei de la Segona Oportunitat, va aparèixer en 2015 (Llei 25/2015) per a donar una segona oportunitat a tots aquells autònoms o particulars que havien contret un deute i no podien fer front als pagaments. Fins ara, només les empreses podien declarar-se en fallida.

Amb aquesta llei, les persones físiques que es troben en una situació de fallida econòmica i que no poden fer front als seus deutes, poden acordar un pagament concorde a les seves possibilitats.

En els últims anys són moltes les persones que s’han vist en situació de fallida a causa de la crisi econòmica i la tendència a pagar amb targeta de crèdit.

Aquest intent d’acord es coneix com a acord extrajudicial de pagament del deute. Si aquest acord no pot realitzar-se, es pot sol·licitar el BEPI (Benefici de l’Exoneració del Passiu) que no és una altra cosa que la cancel·lació total dels deutes

Quins beneficis pots obtenir amb la Llei de la Segona Oportunitat?

  • Desaparèixer dels llistat de morositat.
  • Demanar finançament i obtenir targetes de crèdit.
  • I en definitiva, començar una nova vida.

Quins són els requisits per a acollir-se a la Llei?

Els requisits que s’han de complir per a iniciar el procés legal són els següents:

  • Demostrar que no es té patrimoni per a fer front al deute.
  • No superar els cinc milions d’euros en l’obligació total del deute.
  • La bona fe del deutor.

* La bona fe són una sèrie de requisits que s’han de complir perquè en el jutge consideri:

  • Haver intentat un acord extrajudicial amb els creditors.
  • No haver acudit a la Llei de Segona oportunitat en els últims 10 anys.
  • No tenir condemnes per delictes contra falsedat documental, patrimonial, hisenda pública, dret dels treballadors o seguretat social.
  • No s’ha d’haver rebutjat una oferta d’ocupació adequada per a les capacitats del deutor en els últims 4 anys.

Per a acollir-se a la Llei de la Segona oportunitat, no s’ha de tenir béns i actius, per la qual cosa s’hauran de liquidar aquells que no siguin imprescindibles per al desenvolupament de l’activitat professional, per exemple vehicles, locals comercials o maquinària de l’activitat que es realitza.

Una vegada venuts els béns del deutor, des de Tria Advocats procedirem a sol·licitar la cancel·lació dels deutes en el jutjat.

Quin és el procediment?

El  primer pas és arribar a un acord extrajudicial que consisteix en una negociació amb els creditors per a arribar a un acord en les condicions del pagament de la deutes.

Un Jutge és l’encarregat de tutelar aquest acord, havent-hi la possibilitat que un mediador concursal participi en aquest procés.

Aquest mediador s’assigna mitjançant notari a través de la persona que va sol·licitar la Llei.

Per contra, si el deutor és un empresari, el notari serà assignat pel Registre Mercantil.

Si passat aquest temps no s’aconsegueix arribar a cap acord, donaríem principi a la fase del concurs consecutiu.  En aquesta fase, és el jutge el que pot eximir del 100% del deute.

Durant aquest acord, es proposarà un pla de pagaments del deutor cap als creditors. Aquest procés de negociació podrà durar com a màxim dos mesos.

Quins deutes queden excloses de la Llei de Segona Oportunitat?

Queden excloses de la Llei els deutes contrets amb la Seguretat Social i Hisenda, així com els deutes contrets “a posteriori”.

Durant els següents cinc anys, el deutor no haurà de pagar el deute. Es dona aquest temps per a revisar el cas, si els creditors el sol·liciten perquè consideren que el deutor no ha obrat de bona fe.

A Tria advocats som especialistes en dret concursal i tenim una elevada taxa d’èxit en tots els casos defensats. T’ajudem a reduir les teves càrregues financeres i a tornar a respirar de nou.