Segons l’Organització Mundial de la Salut, en aquest 2018, més de 1,2 milions de persones han perdut la vida en les carreteres a tot el món. A Espanya, aquesta xifra ascendeix a unes 1810 víctimes anuals.

A més d’aquestes dades, cal destacar que es produeixen entre 20 i 50 milions de ferits a nivell mundial, dels quals 140.390 pertanyen a Espanya, i que, en gran part, sofreixen seqüeles permanents relacionades amb discapacitats físiques i traumes mentals per a tota la vida.

Entre diversos dels problemes als quals han d’enfrontar-se les víctimes, com la recuperació i el xoc posttraumàtic, se’ls suma el desconeixement enfront dels processos burocràtics i administratius que, en moltes de les ocasions resulten complexos i difícils de gestionar des de la perspectiva de l’accidentat a fi de defensar els seus legítims interessos.

En aquest sentit, els nostres advocats especialitzats en accidents de trànsit, asseguren que la majoria dels afectats per accidents de trànsit no reclamen els seus drets de manera adequada, és a dir, sense rebre ajuda d’un despatx d’advocats, i per consegüent no aconsegueixen aconseguir una indemnització concorde a la gravetat del seu cas.

Qui pot reclamar una indemnització per accident de trànsit?

En línies generals és un dret que tots podem exercir, segons dicta l’article 1902 del Codi Civil en el qual indica que qui causa un mal ha de restituir-lo. Per contra, hi ha una norma específica que es refereix expressament al relatiu als accidents de trànsit i que és la que s’aplica en aquests casos.

L’article 1 de la llei de Responsabilitat Civil i Segur en la Circulació de Vehicles de Motor expressa que, en assumptes de trànsit, el conductor que causa un mal és el responsable d’indemnitzar-lo.

Per a poder exercir el nostre dret a ser indemnitzats és necessari complir amb 4 requisits:

  1. Que hagi tingut lloc una acció. Com a exemple, podria ser el cop que s’ha produït o el xoc per l’accident.
  2. Que existeixi un mal o lesió ocasionada.
  3. Relació de causalitat entre l’acció i el mal (Causa-efecte).
  4. La culpa, la persona que sofreix la lesió ha de provar la perpetració de la persona que ha realitzat l’acció. Si hi ha culpa dels dos, el lesionat cobrarà en proporció del que el jutge estimi.

En definitiva, pot sol·licitar una indemnització qualsevol persona que sofreixi un mal o els seus hereus, sempre que no es demostri posteriorment que va ser culpable del sinistre. Per a això, disposa d’acció directa per a reclamar directament a la companyia asseguradora pels danys causats pel responsable.

D’altra banda, els familiars de persones mortes o incapacitades per accidents de trànsit, que estiguin casats o hagin format parella de fet estables, seran susceptibles de dur a terme el procés de reclamació de la indemnització.

A TRIA ADVOCATS podem ajudar-lo en tots aquests tipus de tràmits per a assegurar-se una indemnització concorde a la gravetat del seu cas.