Com a regla general, amb independència de qui correspongui el títol de propietari de l’habitatge familiar on la parella va fixar la seva residència i, per consegüent, van construir el seu domicili familiar, l’ús de l’habitatge s’atribueix al progenitor custodi dels fills menors  que estableix la sentència del divorci, en atenció al principal interès del menor.

El mes de novembre passat, el Tribunal Suprem va dictaminar sobre l’assumpte i, en concret, en relació amb un tema que mai havia tractat: la presència d’una tercera persona en l’habitatge familiar l’ús del qual va ser assignat per sentència.

El Tribunal Suprem, sense prohibir que cada membre de la parella refaci la seva vida i estableixi noves relacions;la mare o el pare que després d’un divorci es quedi amb els seus fills en l’habitatge familiar i que inclogui a una nova parella a viure amb ells, perd el dret a gaudir de l’habitatge.

La dada clau de la sentència estableix  la definició de «habitatge familiar». Fins ara l’habitual era que el pare o mare que, tingués la guàrdia i custòdia dels menors, gaudís de l’ús de l’habitatge fins que els fills s’emancipessin o arribessin a la majoria d’edat. En aquest cas,  el Tribunal Suprem s’havia limitat a extingir les pensions compensatòries i reduir les pensions d’aliments per la convivència amb un tercer. Ara el Tribunal Suprem, estableix que, en incloure a una tercera persona, la llar familiar perd el seu àmbit original per utilitzar-se per a una família diferent de l’anterior.

En definitiva, el pare o la mare que viva amb els fills i que resideixi amb una nova parella en el domicili familiar perd el dret d’ús sobre l’habitatge. Sense cap dubte es tracta d’un pronunciament que dona,  de moment, finalitzat un debat tan estès.

Les nostres oficines, especialitzats en aquesta matèria, posa a la disposició dels seus clients, un equip de professionals amb àmplia experiència. Posi’s en contacte amb nosaltres i li atendrem en la nostra oficina de Sabadell al 93 187 85 45 o en l’oficina de Rubí al 93 697 82 71, o al correu electrònic info@triaadvocats.com