El divorci suposa la ruptura del matrimoni.

Els ex cònjuges podran tornar a casar-se per la via civil, quan hagin oficialitzat el seu divorci.

La condició principal que exigeix la legislació perquè puguin iniciar els tràmits de separació és que hagin passat un mínim de 3 mesos des que contraguessin matrimoni.

El divorci implica que tant les seves obligacions com els seus drets que originen del matrimoni es perden, per exemple: la pensió de viduïtat, els drets de caràcter successori, l’haver d’aliments…

Quan parlem dels fills, les obligacions no desapareixen ja que aquestes són originades d’una relació i no del matrimoni.

El divorci pot reclamar-se per qualsevol de les 2 parts.

Hi ha dos tipus de divorcis bàsics: el divorci contenciós i el divorci de mutu acord.

Avui dia podem gestionar un divorci de forma directa, sense que existeixi el requisit de la desunió prèvia, com succeïa fins llavors, després de l’entrada en vigor de la Llei 15/2005.

La separació és una segona opció al divorci. Es tracta d’una separació “de facto” entre les dues parts, on no viuran junts, però això no inclou la ruptura del matrimoni, com sí que ocorre amb el divorci.

Amb la separació, les dues parts de la parella podran fer vida per separat. I hauran d’acordar alguns aspectes com el patrimonial i l’econòmic i molt important, la cura i la custòdia dels seus fills.

En Tria Advocats, som un despatx d’advocats amb oficina a Sabadell i Rubí on podrem ajudar-lo i acompanyar-li en totes les etapes que suposa un divorci.